Privacybeleid

Deze privacy policy werd laatst aangepast op 22 november 2022.

Contactgegevens

Voor vragen in verband met de verwijdering of verwerking van uw data of implementatie van onze cookies kan je contact opnemen via onderstaande gegevens:

Les Triadours
adres…

Contacteer ons via mireillevaessen@hotmail.com.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden op verschillende manieren verwerkt. Deze data is afhankelijk van het type data raadpleegbaar door personen binnen onze organisatie of door derden (zie punt 3).

We maken gebruik van data minimalisatie en proberen de retentieperiode van data tot een minimum te beperken.

1. Algemeen website bezoek

Bezoeksgegevens worden geanonimiseerd verzameld en verwerkt ter verbetering van de website. Deze gegevens zijn onder meer technische gegevens van de browser, bezoeksduur, bezochte pagina’s en kliklocaties. We gebruiken geen cookies (en dus een cookiebanner is niet nodig).

Indien er gebruik gemaakt wordt van contactformulieren, worden de ingevoerde gegevens zowel op de server bewaard als in de mailbox van de klantendienst. De retentieperiode van deze communicatie valt onder de retentieperiode (zie 2.).

2. Algemene communicatie

Communicatiegegevens zoals e-mails worden 5 jaar opgeslagen om een vlotte communicatie te garanderen.

Derden en partners

Data wordt gedeeld ter verzameling en verwerking met zorgvuldig geselecteerde partners. Een overzicht van partners die toegang heeft tot (delen van) informatie vind je hieronder.

Soort dataDerdeData policyOpslaglocatie
WebsitebezoekPlausible AnalyticsLinkEU

Rechten

Iedereen heeft een aantal rechten over zijn/haar persoonsgegevens, waaronder:

  • Recht op inzage
  • Recht van wijziging
  • Recht van portabiliteit
  • Recht van verzet
  • Recht van om vergeten te worden

Contacteer ons (zie punt 1) om gebruik te maken van uw rechten en meer informatie te verkrijgen over de mogelijke procedures.

Indien er een probleem vastgesteld wordt inzake uw privacy of u van oordeel bent dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt worden, kan u klacht indienen bij de Belgische Privacy Commissie.